Všestrannost

Náčelnice: Marie Brunerová

mobil: +420 724 262 567


Předškoláci a žactvo

Středa

16:30-17:30 - děti 4 - 5 let

17:30-18:30 - děti 6 let a starší

cvičitelka: Alena Černá, Libuše Trajková