Všestrannost

Náčelnice: Marie Brunerová

mobil: +420 724 262 567

Předškoláci a žactvo

Cvičení ve středu

16:30-17:30 - děti 5 - 6 let

17:30-18:30 - děti 7 let a starší

Všesokolský slet 2024

Vytvořte si webové stránky zdarma!